U Dekretu Vrhbosanske nadbiskupije s kojim je nadbiskup vrhbosanski Vinko kardinal Puljić kanonski proglasio župu navodi se i slijed događaja koji pobliže obrazložu radnje i aktivnosti koji su prethodili osnivanju župe. Iz tog akta izdvajamo dijelove koji pobliže dokumentiraju službeno utemeljenje župe sv. Jakova Markijskog u Grebnicima.

"Saslušavši prema crkvenim normama (kan. 515, § 2) Svećeničko vijeće Vrhbosanske nadbiskupije 15. svibnja 1991. godine, te prihvativši želju kršćanskog puka kao i po dogovoru i dopisom br. 01-20/92 od 24. siječnja 1992. godine od Provincijalata Bosne Srebrene dekretom br. 115/92 od 31. siječnja 1992. imenovao sam fra Roku Špionjak kao koordinatora župe u osnivanju za to područje buduće župe s pravima i nadležnostima župske jurisdikcije. Odmah je imenovana i komisija za određivanje granica buduće župe koja bi obuhvaćala sela Grebnice i Bazik. Nedugo je i prije kanonskog osnivanja župe izbio bemili Domovinski rat, koji je tijekom zbivanja uništio dio buduće župe.

Na završetku rata ponovo se pristupilo traženju lokacije za novu buduću župsku crkvu, jer se kroz ovo vrijeme Misa slavila u grobljanskoj kapelici. Prema uvidu u stanje buduće župe 15. ožujka 1995. godine bilo je 639 domaćinstava i 2460 vjernika."

Istim dekretom  se navodi procedura i način izbora lokacije župne crkve za koju je odluka donijeta 1998. godine, kada je izdana i dozvola za gradnju crkve.

Na prijedlog Provincijalata Bosne Srebrne br. 721/2001 iz 2001. godine došlo je do promjene župnika te je imenovan fra Anto Pušeljić (dekret br. 1386/2001 od 24. listopada 2001.).

Svoj Dekret o proglašenju župe u Grebnicama kardinal Puljić završava riječima: "Vjerničkom narodu, koji je hrabro opstao na svojim korijenima i živi s nadom u budućnosti, želim da sdruženim silama složno izgrađuje župsko zajedništvo i živu vjeru u dušama. Sve ih predajem zagovoru i zaštiti sv. Jakova Markijskog, koji je Patron župne crkve i cijele župe.

Ovaj Dekret neka se pročita u župi Domaljevac, Tišina, kao i kanonsko osnovanoj župi Grebnice, dana 20. lipnja 2010. godine."

Ostali sadržaj iz kategorije

Donacije ugroženim od poplava

donacije-u-novcuTijekom mjeseca svibnja 2014. godine našu župu je pogodila velika elementarna nepogoda. Zahvaljujući svećeniku Luki Luciću koji je preko dobrih ljudi iz svog dekanata u Njemačkoj osigurao vrijednu novčanu pomoć uspjeli smo najugroženijim obiteljima naše župe dodijeliti novčane donacije kao vid pomoći za pretrpljenu štetu. Popis sa iznosima objavljen je na župnoj oglasnoj ploči ali i na ovoj stranici. Za uvid u popis s donacijama kliknite na link desno