• Facebook
  • YouTube

Polave koje su prouzročile rijeka Bosna i rijeka Sava svibnja 2014. godine nisu mimoišle ni župu sv. Jakova Markijskog. Dva naselja koja čine župu bila su praktično u cijelosti pod vodom.

Svega nekoliko kuća u naseljenom mjestu Bazik mije bilo pod vodom dok se za veći dio Grebnica može reće da nema gotovo niti jedne kuće koju nije potopila voda. Kako je sve to izgledalo donosimo u dvije opsežne galerije s mnoštvom slika koje na najbolji način dočaravaju tragediju koja je zadesila našu župu. Napominjemo da su fotografije načinjene par dana iza najvišeg vodostaja što se na slikama lijepo i vidi. U vrijeme kada je voda dosegla svoj vrhunac razina vode bila je u prosjeku za čitav metar nego se to vidi na priloženim slikama.

Poplave u Grebnicama

Poplave u Grebnicama i Baziku

Photo: Perica Dujmenović

 

Ostali sadržaj iz kategorije